Je Suis Charlie. Werk gemaakt naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo.

21-01-2015 13:52


Je Suis Charlie Drieluik.

Gemaakt naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo.

12 zinloze slachtoffers. 12 doden door twee terroristen. 12 vrije meningen gedood. Te veel is te veel. Dit is de druppel. Wij moeten vechten voor vrije mening. Als kunstenaars zijn wij daar het levend voorbeeld van.

Boodschap achter dit werk is:

Stop zinloos geweld:

Radicalisme, terrorisme, zinloos geweld kunnen niet en moet bestreden worden. Vooral door verdraagzaamheid onder elk van ons, naasten, buren, vrienden ... Ongeacht afkomst, huidskleur, overtuiging, religie. Wij mogen zeker niet vervallen in haat, maar moeten samen sterk staan en samen laten zien dat het ook anders kan. Laten zien hoe wij kunnen leven in een verdraagzame maatschappij. Niet naast elkaar leven, maar met elkaar. Elkaar toelaten in verschillende leefwerelden. Omgang optimaliseren door begrip en luisteren naar elkaar. Dat is mijn boodschap. Een boodschap welke ik via kunst en cultuur willen uitdragen.

Info Werken:
3D Canvas.
Gebruikt materiaal: Krijtbordverf, Stylo's, Kleurpotloden, Rode Alcohol Stift, twee maal 12, twee vraagtekens.
Over het gebruik van materialen is nagedacht.

Krijtbordverf: Symbool voor uitwisbaar. Het geschreven gegeven op een bord veegt men simpel weg met een bordveger. Zo zijn ook de slachtoffers van Charlie Hebdo weg geveegd alsof het niets was.

Kleurpotloden: Symbool voor elk slachtoffer waaronder cartoonisten. 12 potloden voor elk slachtoffer één. Omdat wij hen blijven gedenken en blijven doorgaan met Cartoons, kunst, vrije expressie, vrije meningsuiting, persvrijheid, bewegingsvrijheid, ... .

Twee maal 12: Symbool voor de twaalf slachtoffers neergemaaid door twee terroristen. Daarom twee maal twaalf, want ze zijn niet één keer gestorven maar twee keer. Twee keer gestorven, één keer in het hart van geliefden en tweede keer in ieders hart van ons.

Stylo's: Symbool voor het uiten van de vrije mening, via schrijven of eender welke vorm dan ook. Veel inkt zal nog vloeien en vele pennen zullen nog schrijven en blijven schrijven.

Rode alcoholstift: Symbool voor het aangerichte bloedbad. Nu en voorheen. Bloed gevloeid tijdens de afgelopen 10 jaar (vandaar vermelding 10 jaar op derde paneel). Bloed gevloeid door zinloos geweld, terrorisme, oorlog, ... . Een beknopte samenvatting van 10 jaar lang zinloos geweld.

Twee vraagtekens: Eén vraagteken waarom deze mensen moesten sterven en één vraagteken wat de drijfveer is geweest van de daders om dergelijk bloedbad aan te richten. Maar evenzeer is elk slachtoffer twee maal getroffen, twee maal gedood door twee daders. Ook familie en vrienden werden twee maal getroffen.

Kunstwerk in bezit van Jochen De Keuster.